Contact Me

אימון קריירה

הקריירה שאתה נמצא בה  יכולה להיות קריירת חלומותייך או אבן דרך לקראת קריירה אחרת, אך היא גם עשויה להיות סוג של דחייה או עכבה, הנובעת מפחד מכישלון או הצלחה לנוע לעבר תפקיד חייך. כדאי  שבדרך תחבר בין ייעודך לקריירה שלך.

אתה עשוי  למצוא רמזים ראשוניים  לחיבור זה בתשובות לשאלות הבאות:

במידה ואתה מזהה חוסר הלימה, העדר התלהבות ושביעות רצון מעשייתך, יתכן וזה הזמן להתחיל לעצב את הקריירה הרצויה עבורך.

אימון הקריירה עימי נסמך על מתודולוגיה ייחודית של חברת Success Unlimited Network שהוכיחה את עצמה בקרב מאות רבות של מחפשי עבודה רבים ברחבי העולם, וגם בקרב עשרות מתאמנים בישראל.

האימון מורכב משני חלקים:

1. הגדרת התפקיד/ תחום העיסוק שאתה מבקש לעצמך

חדשות או סוגי התפקידים שהם במתאם לייעודך, ערכייך, כישורייך ותחומי העניין שלך.

2. אימון ביצירת העיסוק החדש או קבלה לתפקיד הרצוי.

לאחר הגדרת התפקיד הרצוי מבחינתך – תבנה תוכנית עבודה להשגת התפקיד הנחשק, בדרך  נשתמש בכלים שונים להשגת תוצאות, נבחן את מידת הסיפוק וההגשמה שלך ונתעל את הלמידה לקווים מנחים להצלחה. נבחן זוויות ראיה חדשות, נאתר אמונות חבויות והנחות עבודה שלך בתחום זה, וניצור הקשרים חדשים שיעצימו אותך לפעול ולהפיק את התוצאה הרצויה.

מסגרת האימון  אורכת כ- 4 חודשים והיא כוללת 8 מפגשים בני שעתיים, הנערכים אחת לשבועיים.

http://successandbeyond.co.il/wp-content/themes/successandbeyond/images/youtube.jpg" alt="youtube" /> facebook

© 2010 ערן אוליניק. כל הזכויות שמורות.

עיצוב ופיתוח: design4vision success unlimited network international coach federation חבר בלשכת המאמנים בישראל