Contact Me

התוצאות של אימון עסקי – על פי מחקרים

מהמחקר שבחן  את גורמי המפתח המשפיעים על אפקטיביות אימון מנהלים, עלה כי בעקבות האימון:

ממחקרים נוספים עולה כי:

The Manchester Review), Hay Group)

לפי מחקר ה-ICF-   ה- ROI לחברות יכול להיות משמעותי – הרוב הגדול 86% מאלו שסיפקו נתונים על ה- ROI לחברה, ציינו שהם לפחות החזירו את ההשקעה. החציון  הוא פי 7 מההשקעה, ל- 19% – פי 50  מההשקעה, ול- 28% פי 10 – 49 מההשקעה.

מחקר: חווית האימון ומדידת הערך ללקוח

נושאי המחקר העיקריים:

מתודולוגיה

סוגי האימון שדווחו על ידי הלקוחות

מהי המוטיבציה לחיפוש שירותי אימון ?

האימון נתפש כ"תוכנית פעולה" יותר מאשר תהליך של גילוי.

מדוע בחרת באימון במקום באלטרנטיבות כגון טיפול או ייעוץ- משתתפים בקבוצות המיקוד ציינו שאימון הציע להם "תוכנית פעולה" במקום  הזדמנות לחקור את ה"נושאים" שלהם.

לנשאלים ניתנה רשימה של 15 תחומים אליהם מתייחסים בדרך כלל בסוגי אימון שונים – והם נשאלו כמה הם חשובים להחלטתם לחפש שירותי אימון.

שתי המוטיבציות העיקריות לחיפוש מאמן הן:

כאשר הנשאלים התבקשו לציין את 3 הסיבות העיקריות לחיפוש מאמן בהתקשרות האחרונה שלהם, הדירוג היה:

סיבות נוספות הן:

כיצד נראה תהליך הבחירה במאמן?

כאשר הלקוח החליט לקחת לעצמו מאמן מקצועי, כיצד הוא מוצא ובוחר במאמן ספציפי? להלן סיכום הפקטורים העיקריים בתהליך ההחלטה:

מי בוחר במאמן ?

האם המאמן עובד בארגון של הלקוח?

התוצאות השתנו באופן מובהק לטובת מאמן פנים ארגוני כאשר המעסיק בחר או השפיע על בחירת המאמן:

עם כמה מאמנים הלקוחות יוצרים קשר ומראיינים לפני קבלת ההחלטה?

באילו מקורות מידע משתמשים הלקוחות  לפני הבחירה במאמן?

הקריטריונים הדומיננטיים:

כשהלקוחות נשאלו איזה מקור היה המשפיע ביותר ?

מה  הלקוחות מחפשים במאמן?

הנשאלים התבקשו לדרג 24 איכויות של מאמנים, שהם עשויים לשקול בבואם לבחור במאמן, לפי סדר חשיבות.

ניתן לחלקם ל- 5 קטגוריות: אישי, רקע, ניסיון, מוניטין, וכיצד האימון מתבצע.

ניתן לחלק את האיכויות ל- 4 קבוצות עיקריות לפי רמת החשיבות:

המאפיינים של תהליך האימון

שביעות רצון מאימון

התועלות של אימון:

לנשאלים ניתנו 15 תחומים שבדרך כלל עוסקים בהם בסוגים שונים של אימון מקצועי. הם התקשו לדרג את מידת השיפור שהם חוו בכל תחום. התחומים הנ"ל הם זהים לתחומים שזוהו כמוטיבציות לבחירה במאמן.

תועלות עיקריות- נובעות מכל סוגי האימון, ללא קשר למטרות העקרות של האימון:

תועלות ליבה – אינן בהכרח מטרות האימון, אך הרוב המשמעותי של הלקוחות יחוו אותן כתועלות

תועלות כלליות- משותפות ליותר ממחצית הלקוחות, אך לא לרוב המשמעותי, הן בדרך כלל יקבעו כמטרות בסוגי אימון מסוימים

תועלות נישה- פחות ממחצית הלקוחות יקבלו אותן, רק אימון שיכוון אליהן יצור אותן.

ROI החזר על ההשקעה – שינוי פיננסי

מתוך המשתתפים שראו שינוי:

ROI אישי

ROI של החברה

מסקנות

  1. הלקוחות בהחלט שבעי רצון מתהליך האימון – גם לפי הקריטריונים וכן 96%  מם היו מתאמנים שוב.
  2. כאשר מצפים לשינוי פיננסי כתוצאה של האימון – האימון מייצר החזר טוב מאוד על ההשקעה.
    על פי העיצוב, לא כל סוגי האימון מובילים לרווחים כלכליים, ללקוחות או לחברות. ולכן רק 40% מהנשאלים זיהו שינוי כלכלי כתוצאה מהאימון.כמעט שני שליש מאלו שחוו שינוי פיננסי דיווחו שהם לפחות החזירו את ההשקעה. החציון להחזר השקעה אישי הוא 3.44 מההשקעה.
  3. ה- ROI לחברות יכול להיות משמעותי – הרוב הגדול 86% מאלו שסיפקו נתונים על ה- ROI לחברה, ציינו שהם לפחות החזירו את ההשקעה. החציון  הוא פי 7 מההשקעה, ל- 19% – פי  מההשקעה 50, ול- 28% פי 10 – 49 מההשקעה.

(מתוך: ICF Global client study שנערך  בשנת 2009 על ידי PricewaterhouseCoopers LLP

בשיתוף עם The ICF research center)

http://successandbeyond.co.il/wp-content/themes/successandbeyond/images/youtube.jpg" alt="youtube" /> facebook

© 2010 ערן אוליניק. כל הזכויות שמורות.

עיצוב ופיתוח: design4vision success unlimited network international coach federation חבר בלשכת המאמנים בישראל