Contact Me

האני מאמין שלי

  1. תפקידי  כמאמן  הוא להנחות אותך לפעול מתוך חקירה, גילוי עצמי ואחריות, להשיג תוצאות בתחומי חייך בהם בחרת באופן מתמשך ולחוש רווחה, הגשמה וסיפוק.
  2. עוצמת האימון והצלחתו נשענת על עוצמת היחסים והקשר בינינו.
  3. אתה המומחה בתחום שנקרא חייך,  כמו שאתה האדון לאתגרים, לדילמות ולנושאים שיעלו באימון. כמאמן אסייע לך להתחבר לתשובות שלך, ולהיבנות מעוצמותיך ויכולותיך הטבעיות.
  4. אתה בעל תושייה, יצירתי, ומסוגל להשיג את התוצאות שאתה מבקש.
  5. באימון  נתבונן על הנסיבות מתוך זוויות ראיה חדשות, נאתר פרדיגמות ותפיסות שדרכן אתה רואה את המציאות וניצור הקשרים חדשים שיתנו לך עוצמה לפעול ולהפיק תוצאות.
  6. הערכות העצמיות מעצבות את המציאות הפנימית שלנו שקובעת  כיצד נקבעת המציאות החיצונית עבורנו. ברגע שאתה יוצר מפנה בהערכות והאמונות שלך על עצמך כל המציאות שלך משתנה.
  7. תפקידנו בחיים הוא ללמוד ולהתפתח כל הזמן. כל משבר, אתגר או קושי מזמן לנו הזדמנות מצוינת ללמידה, גילוי יצירתיות, צמיחה ולחשיפת יכולות נוספות ודרכים חדשות לפעולה.
  8. תרגול הינו הכרחי כדי לנוע קדימה, לפעול באופן יוצא מן הכלל ולהגיע לשליטה מלאה בתחום שאתה מבקש.
  9. האימון עימי מתחיל במציאת ייעודך. כאשר אנו פועלים על פי הייעוד שלנו החיים נעשים ברורים והגיוניים יותר. הייעוד מהווה מקור השראה, כלי לקבלת החלטות, עוגן של יציבות, מקור אנרגיה. כאשר אתה פועל על פיו הדברים הולכים בקלות ובמאמץ מזערי.
  10. כל אינטראקציה עימך מהווה עבורי הזדמנות לשרת ולפעול על פי ייעודי.
http://successandbeyond.co.il/wp-content/themes/successandbeyond/images/youtube.jpg" alt="youtube" /> facebook

© 2010 ערן אוליניק. כל הזכויות שמורות.

עיצוב ופיתוח: design4vision success unlimited network international coach federation חבר בלשכת המאמנים בישראל